Τεχνικοί – Προπονητές


Καταξιωμένοι τεχνικοί έχουν αναλάβει το δύσκολο ρόλο της εκμάθησης των τεχνικών του αθλήματος.

Η επιλογή των τεχνικών βασίζεται όχι μόνο στην καλή τεχνική τους κατάρτηση, αλλά και στη δυνατότητα μετάδοσης της γνώσης και επικοινωνίας με τους αθλητές του συλλόγου.