Σύνδεσμοι


Ομοσπονδίες / Ενώσεις / Σύνδεσμοι
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (EOK) (www.Basket.gr)
Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ) (www.eska.gr)
Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) (www.odke.gr)
Σύνδεσμος Κριτών Καλαθοσφαίρισης Νομού Αττικής (ΣΚΚΑ) (www.skka.gr/)
Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) (www.sepk.gr)
Γενικά