Οδηγίες υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής ΓΓΑ ενόψει της επανέναρξης της προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας


odigies_GGA_08_2020